Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Γεωδαισία ΙΙΙ | Τοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Λίγη παρατήρηση και πολλή ανάλυση οδηγούν σε λάθη. Πολλή παρατήρηση και λίγη ανάλυση οδηγούν στην αλήθεια.

(Alexis Carrel)
Εικόνα

Γεωδαισία ΙΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Γεωδαισία ΙΙΙ | Τοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Κρατικά και ανεξάρτητα συστήματα συντεταγμένων. ΕΓΣΑ ’87, Αναγωγές υπολογισμών στην προβολή(ε.μ.π.). Πολυγωνομετρία. Δίκτυα οδεύσεων. Αστικά δίκτυα. Τοπογραφικές αποτυπώσεις. Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων (χρήση σύγχρονων τεχνολογιών). Εμβαδά. Κατά μήκος και κατά πλάτος τομές (μηκοτομές – διατομές). Όγκοι. Στοιχεία χαράξεων. Εφαρμογές χαράξεων σε ρυμοτομικά διαγράμματα (διανομές – τακτοποιήσεις οικοπέδων). Εφαρμογές χαράξεων στην οδοποιία. Προδιαγραφές τοπογραφικών εργασιών. Δίκτυα. Βαθυμετρία – υδρογραφικές αποτυπώσεις.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Γεωδαισία ΙΙΙ των Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.