Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Βάσεις Δεδομένων | Τοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Λίγη παρατήρηση και πολλή ανάλυση οδηγούν σε λάθη. Πολλή παρατήρηση και λίγη ανάλυση οδηγούν στην αλήθεια.

(Alexis Carrel)
Εικόνα

Βάσεις Δεδομένων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Βάσεις Δεδομένων | Τοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων. Πίνακες, πεδία, σχέσεις, ιδιότητες. Εισαγωγή στην πρότυπη γλώσσα συμβολισμών UML.
Σχεσιακές βάσεις δεδομένων, συστήματα διαχείρισης ΒΔ, η γλώσσα SQL και εφαρμογές. Κατανεμημένες διατάξεις υλικού και λογισμικού, κατανεμημένες βάσεις δεδομένων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Βάσεις Δεδομένων των Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.