Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στους Ανοικτούς Αγωγούς & Υδραυλικές Κατασκευές | Τοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Λίγη παρατήρηση και πολλή ανάλυση οδηγούν σε λάθη. Πολλή παρατήρηση και λίγη ανάλυση οδηγούν στην αλήθεια.

(Alexis Carrel)
Εικόνα

Ανοικτοί Αγωγοί και Υδραυλικές Κατασκευές

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ανοικτοί Αγωγοί και Υδραυλικές Εγκαταστάσεις | Τοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Διαφορικές εξισώσεις ενέργειας, συνάρτηση ποσότητας κίνησης, κατά μήκος τομές της ελεύθερης επιφάνειας του νερού, κατακόρυφοι και κεκλιμένοι καταβαθμοί, υπερχειλιστές, θυροφράγματα, συναρμογές ανοικτών αγωγών, οχετοί, υδραυλική διατομή γεφυρών μονού ανοίγματος (χωρίς μεσόβαθρα).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στους Ανοικτούς Αγωγούς και Υδραυλικές Εγκαταστάσεις των Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.