Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Ο μαθηματικός είναι ένας τυφλός σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που ψάχνει για μια μαύρη γάτα που δεν είναι εκεί.

(Κάρολος Δαρβίνος)
Εικόνα

Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης

Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στη Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης της ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ.


Παλιά διαγωνίσματα στη Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Μοντέλο ελεύθερων ηλεκτρονίων. Ιδιότητες θερμικής ισορροπίας. Ιδιότητες μεταφοράς.Κρυσταλλικά πλέγματα. Περίθλαση
ακτινοβολίας από κρυστάλλους. Αντίστροφο πλέγμα.
Δεσμοί στους κρυστάλλους. (Ταξινόμηση των κρυστάλλων). Κίνηση ηλεκτρονίων σε περιοδικό δυναμικό. Θεώρημα Bloch, Ενεργειακές ζώνες. Ημιαγωγοί. Ενεργός μάζα, Πυκνότητα Καταστάσεων, Συγκεντρώσεις φορέων, Ενδογενείς ημιαγωγοί, Νόμος δράσης των
μαζών, Εξωγενείς ημιαγωγοί, Συνθήκη ουδετερότητας Επίπεδο Fermi, Επαφή p-n χωρίς εξωτερική τάση. Ταλαντώσεις πλέγματος. Φωνόνια, Σχέσεις διασποράς, Θερμικές ιδιότητες. Επιφάνειες. Άμορφα υλικά.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.