Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Υπολογιστική Φυσική Ι | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Ο μαθηματικός είναι ένας τυφλός σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που ψάχνει για μια μαύρη γάτα που δεν είναι εκεί.

(Κάρολος Δαρβίνος)
Εικόνα

Υπολογιστική Φυσική Ι

Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στη Υπολογιστική Φυσική Ι της ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ.


Παλιά διαγωνίσματα στην Εισαγωγή στην Υπολογιστική Φυσική Ι


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Υπολογιστική Φυσική Ι | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Εισαγωγή: Λειτουργικό Σύστημα. Γλώσσα προγραμματισμού. Προγραμματιστικές τεχνικές, μεταγλώττιση, σύνδεση. Ηλεκτροστατική: Σχεδιασμός δυναμικών γραμμών και ισοδυναμικών επιφανειών ηλεκτροστατικού πεδίου επίπεδης κατανομής σημειακών φορτίων. Ηλεκτροστατικό πεδίο συστήματος αγωγών– λύση εξισώσεως Laplace με τη μέθοδο relaxation. Ηλεκτροστατικό πεδίο συστήματος αγωγών με μη μηδενική πυκνότητα κατανομής φορτίου στο επίπεδο– λύση εξισώσεως Poisson. Κίνηση Σωματιδίου στη 1-διάσταση: Μέθοδοι ολοκλήρωσης προβλήματος αρχικών τιμών Euler, Euler-Verlet. Μέθοδοι ολοκλήρωσης Runge-Kutta 2ης και 4ης τάξης. Ανάλυση δεδομένων. Γραφική απεικόνιση δεδομένων. Συγκριτική μελέτη ως προς τη σύγκλιση και ευστάθεια των παραπάνω μεθόδων σε απλά προβλήματα κίνησης σωματιδίου στη μία διάσταση. Αρμονικός ταλαντωτής με απόσβεση και εξωτερική δύναμη. Το εκκρεμές με απόσβεση και εξωτερική δύναμη. Μελέτη χαοτικής συμπεριφοράς το εν λόγω συστήματος. Κίνηση Σωματιδίου στο Επίπεδο: Κίνηση σωματιδίου στο πεδίο βαρύτητας της γης παρουσία αντίστασης αέρα/ρευστού. Κίνηση Πλανητών. Σκέδαση. Κίνηση Σωματιδίου στο Χώρο: Μέθοδος Runge-Kutta με προσαρμοζόμενο έλεγχο βήματος. Χρήση έτοιμου λογισμικού με συγγραφή κατάλληλου κώδικα διεπαφής. Κίνηση σωματιδίου σε ομογενές ηλετρομαγνητικό πεδίο (Νευτώνεια Μηχανική). Μελέτη κίνησης σωματιδίου στα πλαίσια της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας. Κίνηση σωματιδίου σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο στα πλαίσια της ειδικής θεωρίας
της σχετικότητας. Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε μαγνητικό πεδίο διπόλου με ταχύτητες κοντά στην ταχύτητα του φωτός.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Υπολογιστική Φυσική Ι της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.