Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Υπολογιστική Φυσική ΙΙ | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Ο μαθηματικός είναι ένας τυφλός σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που ψάχνει για μια μαύρη γάτα που δεν είναι εκεί.

(Κάρολος Δαρβίνος)
Εικόνα

Υπολογιστική Φυσική ΙΙ

Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις και λύσεις παλιών διαγωνισμάτων στη Υπολογιστική Φυσική ΙΙ της ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ.


Παλιά διαγωνίσματα στην Υπολογιστική Φυσική ΙΙ


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Υπολογιστική Φυσική ΙΙ | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Τυχαίες διαδικασίες: Μέθοδοι Monte-Carlo, διάχυση, εντροπία και το βέλος του χρόνου. Στατιστική Μηχανική: Μετατροπές φάσης. Πρότυπο Ising. Μοριακή δυναμική: τήξη. Κβαντική Μηχανική: δέσμιες καταστάσεις και προβλήματα σκέδασης, πρότυπο Kronig-Penney. Στατιστικές μέθοδοι της Φυσικής: επεξεργασία δεδομένων, προσαρμογή καμπυλών σε πειραματικά δεδομένα.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Υπολογιστική Υπολογιστική Φυσική ΙΙ της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.