Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Σχεδίαση και Ανάλυση Συστημάτων Ελέγχου | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Ο μαθηματικός είναι ένας τυφλός σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που ψάχνει για μια μαύρη γάτα που δεν είναι εκεί.

(Κάρολος Δαρβίνος)
Εικόνα

Σχεδίαση και Ανάλυση Συστημάτων Ελέγχου

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σχεδίαση και Ανάλυση Συστημάτων Ελέγχου | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Bασικές έννοιες και αποτελέσματα από τη θεωρία δυναμικών συστημάτων: Ευστάθεια, θεωρήματα Lyapunov, La Salle και Chetaev. Γραμμικά συστήματα ελέγχου: Προσιτά σύνολα, Ελεγξιμότητα, Παρατηρησιμότητα. Ισοδυναμία Γραμμικών συστημάτων μέσω αλλαγής συντεταγμένων και ανάδρασης, Κανονικές μορφές. Σταθεροποίηση γραμμικών συστημάτων. Πρόβλημα αριστοποίησης τετραγωνικού κόστους άπειρου ορίζοντα. Παρατηρητές και σχεδιασμός Δυναμικής Ανάδρασης. Θεωρία Πραγματοποίησης. Αλγεβρικά κριτήρια ευστάθειας (Routh, Hurwitz). H έννοια της «Ευστάθειας εισόδου‐εξόδου», αποτελέσματα και εφαρμογές. Εισαγωγή σε πρόβληματα σχεδιασμού και ανάλυσης στα μη γραμμικά συστήματα. Μια εισαγωγή σε θέματα σχεδιασμού και ανάλυσης στην περίπτωση των στοχαστικών συστημάτων ελέγχου.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Σχεδίαση και Ανάλυση Συστημάτων Ελέγχου της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.