Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Στοχαστικές Ανελίξεις | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Ο μαθηματικός είναι ένας τυφλός σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που ψάχνει για μια μαύρη γάτα που δεν είναι εκεί.

(Κάρολος Δαρβίνος)
Εικόνα

Στοχαστικές Ανελίξεις

Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαφωνισμάτων και λυμένες ασκήσεις στις Στοχαστικές Ανελίξεις της ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ.
Παλιά διαγωνίσματα στις Στοχαστικές Ανελίξεις


Λυμένες ασκήσεις στις Στοχαστικές Ανελίξεις


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Στοχαστικές Ανελίξεις | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Εισαγωγή. Έννοιες και ορισμοί. Γεννήτριες πιθανοτήτων, ροπογεννήτριες και χαρακτηριστικές συναρτήσεις. Οριακά θεωρήματα. Ανέλιξη Poisson. Συστήματα αναμονής και μοντέλο εξυπηρέτησης M/G/1. Σύνθετη ανέλιξη Poisson. Ανανεωτική Θεωρία. Τυχαίος περίπατος. Απλός τυχαίος περίπατος. Ταυτότητα του Wald. Συμμετρικός τυχαίος περίπατος και νόμος Arc Sine. Το πρόβλημα της καταστροφής του παίκτη. Εφαρμογές σε συστήματα εξυπηρέτησης και ασφαλίσεων. Αλυσίδες Markov. Συνθήκες συμβατότητας Chapman-Kolmogorov. Το μοντέλο διάχυσης Ehrenfest. Ταξινόμηση καταστάσεων. Ιδιότητες κλάσεων. Κατανομή ισορροπίας και οριακά θεωρήματα. Μαρκοβιανές αλυσίδες σε συνεχή χρόνο. Κλαδωτές ανελίξεις. Ημιμαρκοβιανές ανελίξεις. Πληθυσμιακές ανελίξεις. Martingales και θεωρήματα σύγκλισης.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Στοχαστικές Ανελίξεις της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.