Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Στατιστική Φυσική | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Ο μαθηματικός είναι ένας τυφλός σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που ψάχνει για μια μαύρη γάτα που δεν είναι εκεί.

(Κάρολος Δαρβίνος)
Εικόνα

Στατιστική Φυσική

Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στη Στατιστική Φυσική της ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ.


Παλιά διαγωνίσματα στη Στατιστική Φυσική


Σημειώσεις στη Στατιστική Φυσική


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Στατιστική Φυσική | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Χαρακτηριστικές ιδιότητες μακροσκοπικών συστημάτων και βασικές έννοιες στατιστικής. Στατιστική περιγραφή υστημάτων από σωματίδια: Προσδιοσρισμός κατάστασης,
το στατιστικό σύνολο. Στατιστικά αιτήματα. Υπολογισμοί πιθανοτήτων, αριθμός προσιτών καταστάσεων μακροσκοπικού συστήματος. Aλληλεπίδραση (θερμική, αδιαβατική, γενική) μεταξύ μακροσκοπικών συστημάτων. 1ος
νόμος της θερμοδυναμικής, απειροστές μεταβολές. Περιορισμοί, ισορροπία, μη αναστρέψιμο. Η θερμική αλληλεπίδραση. Συνθήκη ισορροπίας μεταξύ δύο μακροσκοπικών συστημάτων. Προσέγγιση στη θερμική ισορροπία. Ορισμός της θερμοκρασίας, μεταφορά μικρών ποσών θερμότητας. Σύστημα σε επαφή με δεξαμενή θερμότητας, η συνάρτηση επιμερισμού, το κανονικό σύνολο. Παραμαγνητισμός, Το ιδανικό αέριο, καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων. Τρίτος νόμος της θερμοδυναμικής, θερμοχωρητικότητα, εντροπία αναμίξεως. Ισορροπία φάσεων
(ελεύθερη ενέργεια Gibbs, το χημικό δυναμικό, εξίσωση
Clausius-Clapeyron). Κβαντική στατιστική ιδανικών αερίων.
Στατιστική Fermi–Dirac, Στατιστική Bose–Einstein και στατιστική φωτονίων. Ακτινοβολία μέλανος σώματος-νόμος του Planck Μοντέλο των ελεύθερων ηλεκτρονίων στα μέταλλα.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Στατιστική Φυσική της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.