Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Ρευστομηχανική | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Ο μαθηματικός είναι ένας τυφλός σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που ψάχνει για μια μαύρη γάτα που δεν είναι εκεί.

(Κάρολος Δαρβίνος)
Εικόνα

Ρευστομηχανική

Παλιά διαγωνίσματα στην Ρευστομηχανική


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ρευστομηχανική | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Υπόθεση του συνεχούς. Ανάπτυξη βασικών αρχών της ρευστομηχανικής: κινηματική ροών, δυνάμεις και παραμόρφωση των ρευστών, βασικές εξισώσεις (διατήρηση μάζας, ορμής,ενέργειας) σε ολοκληρωτική και διαφορική μορφή, καταστατικοί νόμοι, λύσεις των Τα περιεχόμενα των μαθημάτων εξισώσεων Navier-Stokes. Διαστατική ανάλυση και ομοιότητα. Ατριβη ροή: κυκλοφορία, δυναμική δινών, δυναμική ροή. Ιξώδεις ροές: σημασία αριθμού Reynolds, απόρρευμα, οριακά πεδία, αποκόλληση οριακού στρώματος. Τυρβώδεις ροές.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Ρευστομηχανική της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.