Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Πιθανότητες | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Ο μαθηματικός είναι ένας τυφλός σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που ψάχνει για μια μαύρη γάτα που δεν είναι εκεί.

(Κάρολος Δαρβίνος)
Εικόνα

Πιθανότητες

Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στις Πιθανότητες της ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ.


Παλιά διαγωνίσματα στις Πιθανότητες


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Πιθανότητες | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Η έννοια της πιθανότητας: Χώροι πιθανοτήτων.Μονότονες
ακολουθίες ενδεχομένων. 1ο Λήμμα Borel-Cantelli.
Ανεξαρτησία και 2ο Λήμμα Borel-Cantelli. Δεσμευμένη πιθανότητα και Θεώρημα Bayes. Τυχαίες μεταβλητές:
Συνάρτηση κατανομής πιθανότητας τ.μ. Ειδικές κατανομές τ.μ. Διωνυμική,Αρνητική Διωνυμική, Poisson, Ομοιόμορφη,
Γάμμα και Κανονική κατανομή. Πολυδιάστατες Κατανομές
Πολυωνυμική και πολυμεταβλητή Κανονική κατανομή.
Παράμετροι κατανομών: Μέση τιμή, Διασπορά, Συνδιασπορά και πίνακας Διασποράς. Δεσμευμένη μέση τιμή. Κατανομή συναρτήσεων τ.μ. Ροπογεννήτριες και χαρακτηριστικές συναρτήσεις τ.μ. Συγκλίσεις ακολουθιών τ.μ. Νόμοι των μεγάλων αριθμών. Οριακά Θεωρήματα και εφαρμογές.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Πιθανότητες της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.