Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Οικονομική IV | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Ο μαθηματικός είναι ένας τυφλός σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που ψάχνει για μια μαύρη γάτα που δεν είναι εκεί.

(Κάρολος Δαρβίνος)
Εικόνα

Οικονομική Ανάλυση ΙV (Οικονομική της Τεχνολογίας)

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Οικονομική Ανάλυση IV | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Βασικές Έννοιες και Ορισμοί, Η Τεχνολογία ως Οικονομική Μεταβλητή, Τεχνολογία και Οικονομική Ανάλυση, Τεχνολογία στη Μακροοικονομική, Τεχνολογία στη Μικροοικο- νομική, Τεχνολογία Παραγωγής και Συναρτήσεις Παραγωγής, Τρόποι Εκτίμησης της Τεχνο- λογίας Παραγωγής, Τεχνολογία ως Εισροή και ως Εκροή, Τεχνολογία και Δομή Αγοράς, Τεχνολογία και Διακυμάνσεις, Μελέτες Περίπτωσης.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Οικονομική Ανάλυση IV της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.