Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Ο μαθηματικός είναι ένας τυφλός σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που ψάχνει για μια μαύρη γάτα που δεν είναι εκεί.

(Κάρολος Δαρβίνος)
Εικόνα

Μηχανική Κατασκευών

Σύντομη περιγραφή του μαθήαμτος

Μηχανική Κατασκευών | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Ενεργειακές θεωρήσεις: Ενέργεια παραμόρφωσης, ο νόμος του Betti, αξονική, καμπτική, διατμητική, στρεπτική ένταση και παραμόρφωση. Δυνατή παραμόρφωση, δυνατή φόρτιση, η αρχή των δυνατών μετατοπίσεων, η αρχή των δυνατών δυνάμεων. Η μέθοδος του μοναδιαίου φορτίου, υπολογισμός των ολοκληρωμάτων των γινομένων, υπολογισμός μετατοπίσεων λόγω μεταβολής θερμοκρασίας. Η μέθοδος των Δυνάμεων: Στατική αοριστία, πλεονάζοντα εντατικά μεγέθη, πλεονάζουσες δεσμεύσεις, πρωτεύων φορέας, εξισώσεις συμβιβαστού παραμορφώσειων, συντελεστές ευκαμψίας, μητρώο ευκαμψίας, ένταση λόγω μεταβολής θερμοκρασίας, ένταση λόγω μετατόπισης στηρίξεων, ελαστικές στηρίξεις, ένταση λόγω ατελειών στην κατασκευή. Η μέθοδος των μετατοπίσεων των κόμβων: Κινηματική αοριστία, βαθμός κινηματικής αοριστίας, βαθμοί ελευθερίας, δεσμευμένος φορέας, αντιδράσεις πλήρους πακτώσεως, βασικές επιλύσεις αμφίπακτης, εξισώσεις ισορροπίας κόμβων, συντελεστές ακαμψίας, μητρώο ακαμψίας, φορείς με μεταθετούς κόμβους. Αντιστοιχία με τη μέθοδο των δυνάμεων. Στοιχεία Δυναμικής των Κατασκευών: Γενικευμένα μονοβάθμια συστήματα. Επιλογή των βαθμών ελευθερίας. Εξισώσεις δυναμικής ισορροπίας. Ορισμός των μητρώων μάζας, ακαμψίας, απόσβεσης, φόρτισης. Ελεύθερες ταλαντώσεις χωρίς απόσβεση, ιδιοσυχνότητες, ιδιομορφές, συνθήκες ορθοκανονικότητος. Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, ιδιομορφική ανάλυση, αναλογική απόσβεση, απόκριση λόγω κίνησης των στηρίξεων Μέθοδοι υπολογισμού των μητρώων μάζας, ακαμψίας, απόσβεσης και φόρτισης.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Μηχανική Κατασκευών της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.