Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Μαθηματική Χρηματοοικονομική Θεωρία | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Ο μαθηματικός είναι ένας τυφλός σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που ψάχνει για μια μαύρη γάτα που δεν είναι εκεί.

(Κάρολος Δαρβίνος)
Εικόνα

Μαθηματική Χρηματοοικονομική Θεωρία

Παλιά διαγωνίσματα στην Μαθηματική Χρηματοοικονομική Θεωρία


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μαθηματική Χρηματοοικονομική Θεωρία | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Χρηματοικονομικό Μοντέλο Δύο Περιόδων: Χαρακτηριστικά της χρηματοοικονομικής οικονομίας, η έννοια της κατανομής και της ισορροπίας, ισορροπία χρηματοοικονομικών μοντέλων, απουσία διαιτησίας, μη πλήρεις αγορές, βελτιστοποίηση κατά Pareto, αποτίμηση χρεωγράφων (security pricing). Πεπερασμένο Στοχαστικό Χρηματοοικονομικό Μοντέλο: Η έννοια της πιθανότητας, δεσμευμένη πιθανότητα, δεσμευμένη μέση τιμή και martingales. Διαμέριση πληροφορίας και δένδρο πληροφόρησης, ο χώρος των αγαθών, στοχαστικές οικονομίες ανταλλαγής, στοχαστικές χρηματοοικονομικές αγορές, χρηματοοικονομική συμφωνία, χρηματοοικονομικό συμβόλαιο, χρηματοοικονομική στρατηγική, ισορροπία και βελτιστοποίηση κατά Pareto, απουσία διαιτησίας, μη πλήρεις αγορές, απόδοση χρηματοοικονομικής στρατηγικής. Τιμολόγηση χρηματοοικονοικών τίτλων. Το διωνυμικό μοντέλο. Δικαιώματα αγοράς και δικαιώματα πώλησης, τιμολόγηση, αντιστάθμιση κινδύνου. Εξωτικά δικαιώματα. Προθεσμιακά συμβόλαια (futures). Συμφωνίες ανταλλαγής (swaps).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Μαθηματική Χρηματοοικονομική Θεωρία της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.