Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Μαθηματική Στατιστική | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Ο μαθηματικός είναι ένας τυφλός σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που ψάχνει για μια μαύρη γάτα που δεν είναι εκεί.

(Κάρολος Δαρβίνος)
Εικόνα

Μαθηματική Στατιστική

Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων και λυμένες ασκήσεις στη Μαθηματική Στατιστική της ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ.


Παλιά διαγωνίσματα στη Μαθηματική Στατιστική


Λυμένες ασκήσεις στη Μαθηματική Στατιστική


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μαθηματική Στατιστική | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Στατιστικές συναρτήσεις: Δειγματικές Κατανομές. Επάρκεια, πληρότητα, αποτελεσματικότητα και συνέπεια. Εκθετικές οικογένειες κατανομών. Εκτιμήτριες: Αμεροληψία. Αμερόληπτες εκτιμήτριες ελαχίστης διασποράς και κατασκευή αυτών. Θεώρημα Rao–Blackwell. Πληροφορία κατά Fisher. Ανισότητα Cramer-Rao. Μέθοδοι κατασκευής εκτιμητριών: Μέθοδος των ροπών, μέθοδος μεγίστης πιθανοφάνειας και Μπεϋζιανή εκτίμηση. Ασυμπτωτικές ιδιότητες εκτιμητριών. Κατασκευή διαστημάτων εμπιστοσύνης. Έλέγχοι υποθέσεων: Έλεγχοι του λόγου μεγίστων πιθανοφανειών, έλεγχοι Wald, έλεγχοι score. Γραμμική Παλινδρόμηση: Απλή και γενική γραμμική παλινδρόμηση. Ανάλυση διασποράς: Ανάλυση διασποράς με έναν και δύο παράγοντες.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μαθηματική Στατιστική της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.