Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Κβαντομηχανική ΙΙ | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Ο μαθηματικός είναι ένας τυφλός σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που ψάχνει για μια μαύρη γάτα που δεν είναι εκεί.

(Κάρολος Δαρβίνος)
Εικόνα

Κβαντομηχανική ΙΙ

Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στην Κβαντομηχανική ΙΙ της ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ.


Παλιά διαγωνίσματα στην Κβαντομηχανική ΙΙ


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Κβαντομηχανική ΙΙ | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Εισαγωγή: Γενικές Αρχές, Αξιώματα, Τελεστές–Μεταθέτες, Ιδιότητες Τελεστών. Γενικευμένες Σχέσεις Αβεβαιότητας, Χρονική μεταβολή μέσης τιμής Φυσικών Μεγεθών, Συμμετρίες Φορμαλισμός Dirac, Αναπαράσταση τελεστών με Πίνακες, Χώρος ορμών. Εφαρμογές της εξίσωσης του Schroedinger:
1-διάστατα δυναμικά, Δυναμικά δ-function, 3-διάστατο πηγάδι δυναμικού. 1-διάστατα προβλήματα σκέδασης. Φαινόμενο σήραγγας. Εφαρμογές. Αρμονικός Ταλαντωτής:
Πολυωνυμική λύση (Hermite). Αλγεβρική λύση (τελεστές δημιουργίας–καταστροφής). 2-διάστατος και 3-διάστατος αρμονικός ταλαντωτής. Εκφυλισμός. Θεωρία Διαταραχών:
Χρονοανεξάρτητη. Μη-εκφυλισμένες στάθμες. Εκφυλισμένες στάθμες. Χρονοεξαρτώμενη, Πρώτης τάξης προσέγγιση.
Άτομο του Υδρογόνου: Λύση γωνιακής εξίσωσης, Σφαιρικές αρμονικές. Λύση ακτινικής εξίσωσης, Ενεργειακό φάσμα. Εφαρμογή θεωρίας διαταραχών, Σχετικιστική εξίσωση, Άτομο Ηλίου. 3-διάστατα δυναμικά με σφαιρική συμμετρία. Στροφορμή–Spin:Αλγεβρική λύση για τη στροφορμή Ιδιοτιμές Ιδιοανύσματα). Spin. Άθροιση στροφορμών, Εφαρμογές.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Κβαντομηχανική ΙΙ της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.