Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Θεωρία Πληροφοριών & Κωδίκων | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Ο μαθηματικός είναι ένας τυφλός σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που ψάχνει για μια μαύρη γάτα που δεν είναι εκεί.

(Κάρολος Δαρβίνος)
Εικόνα

Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων

Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στη Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων της ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ.


Παλιά διαγωνίσματα στη Θεωρία Πληροφοριών & Κωδίκων


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Η αρχή της Θεωρίας πληροφοριών. Η έννοια της πιθανότητας. Μέτρο πληροφορίας του Shannon και η έννοια της εντροπίας. Δεσμευμένα, από κοινού και αμοιβαία μέτρα πληροφορίας. Αξιωματική θεμελίωση. Το μοντέλο επικοινωνίας. Η διακριτή πηγή πληροφορίας χωρίς μνήμη. Κωδικοποίηση πηγής. Μέθοδοι Κωδικοποίησης: Μέθοδος του Fano, μέθοδος του Shannon, μέθοδος του Huffman, μέθοδος των Gilbert-Moore. Πιο πιθανά μηνύματα. Το πρώτο θεώρημα κωδικοποίησης του Shannon. Η διακριτή πηγή πληροφορίας με μνήμη. Διαδικασίες Markov. Η πληροφορία μιας διακριτής πηγής με μνήμη. Θέματα κωδικοποίησης. Κώδικες διόρθωσης σφαλμάτων. Το φράγμα του Hamming και του Plotkin. Κώδικες Hadamard. Κώδικες παραγόμενοι από block σχεδιασμούς. Κώδικες Reed-Muller. Κώδικες Golay. Κώδικες και Λατινικά τετράγωνα. Ισοδυναμία κωδίκων. Γραμμικοί κώδικες. Ισοδυναμία γραμμικών κωδίκων. Τέλειοι κώδικες. Κώδικές Hamming.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.