Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στον Ηλεκτρομαγνητισμό ΙΙ | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Ο μαθηματικός είναι ένας τυφλός σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που ψάχνει για μια μαύρη γάτα που δεν είναι εκεί.

(Κάρολος Δαρβίνος)
Εικόνα

Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ

Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στον Ηλεκτρομαγνητισμό ΙΙ της ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ.


Παλιά διαγωνίσματα στον Ηλεκτρομαγνητισμό ΙΙ


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Τεχνικές επίλυσης ηλεκτροστατικών προβλημάτων: Ηλεκτρικό πεδίο, Δυναμικό, Ενέργεια. Εξισώσεις Poisson και Laplace. Μέθοδος εικόνων. Χωριζόμενες Μεταβλητές. Πολυπολική ανάπτυξη. Ηλεκτρικά πεδία στην ύλη: Διηλεκτρικά υλικά. Γραμμικά διηλεκτρικά. Μαγνητικά πεδία στην ύλη: Μαγνητικό Πεδίο. Μαγνητικά υλικά. Μαγνήτιση. Γραμμικά και μη Γραμμικά μαγνητικά υλικά. Εξισώσεις: Εξισώσεις του Maxwell στο κενό και στην ύλη. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα στο κενό. Διάνυσμα Poynting.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Ηλεκτρομαγνητισμό ΙΙ της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.