Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Ο μαθηματικός είναι ένας τυφλός σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που ψάχνει για μια μαύρη γάτα που δεν είναι εκεί.

(Κάρολος Δαρβίνος)
Εικόνα

Εφαρμοσμένη Στατιστική

Στον Άβακα θα βρεις λυμένες ασκήσεις και εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στην Εφαρμοσμένη Στατιστική της ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ.


Παλιά διαγωνίσματα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική


Λυμένες ασκήσεις στην Εφαρμοσμένη Στατιστική


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Εφαρμοσμένη Στατιστική | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Περιγραφική στατιστική. Πιθανότητα: Η έννοια της πιθανότητας και νόμοι αυτής, Δεσμευμένη πιθανότητα,
Ανεξάρτητα ενδεχόμενα, Θεώρημα ολικής πιθανότητας και τύπος του Bayes. Συνδυαστική. Τυχαίες μεταβλητές:
Ειδικές διακριτές και συνεχείς κατανομές μιας μεταβλητής,
Μέση τιμή και διασπορά τυχαίων μεταβλητών, Πολυμεταβλητές κατάνομές: Περιθώριες συναρτήσεις, Ανεξαρτησία τυχαίων μεταβλητών. Κεντρικό οριακό θεώρημα.
Εκτιμητική: Mέθοδος Μεγίστης Πιθανοφάνειας, Ροποεκτιμήτριες. Διαστήματα εμπιστοσύνης: Μέσος και διασπορά ενός δείγματος, Διαφορά μέσων δύο δειγμάτων και
λόγος διασπορών δύο δειγμάτων. Προσεγγιστικό διάστημα εμπιστοσύνης. Eλεγχοι υποθέσεων: Μέση τιμή και διασπορά ενός πληθυσμού, Συμπερασματολογία για δυο πληθυσμούς.
Χ2-έλεγχοι, Συσχέτιση, Απλή γραμμική παλινδρόμηση.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.