Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Επιστήμη των Υλικών | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Ο μαθηματικός είναι ένας τυφλός σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που ψάχνει για μια μαύρη γάτα που δεν είναι εκεί.

(Κάρολος Δαρβίνος)
Εικόνα

Επιστήμη των Υλικών

Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις και λύσεις παλιών διαγωνισμάτων στην Επιστήμη των Υλικών της ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ.


Παλιά διαγωνίσματα στην Επιστήμη των Υλικών


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Επιστήμη των Υλικών | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Εισαγωγή: Ατομική δομή – Δεσμοί μεταξύ ατόμων στα στερεά. Ατέλειες: Ατομικές ατέλειες, Προσμίξεις, Ατέλειες διεπιφανειών. Διάχυση σε στερεά υλικά, Νόμος του Fick, Μηχανισμοί διάχυσης. Πειραματικές τεχνικές χαρακτηρισμού δομής και ατελειών. Στερεά Διαλύματα: Διαγράμματα φάσεων στερεών διαλυμάτων. Κράματα. Κινητική σχηματισμού φάσεων. Πειραματικές τεχνικές μελέτης αλλαγών φάσης και κατασκευής διαγραμμάτων φάσεων. Άμορφη κατάσταση της ύλης: Υαλώδης μετάβαση. Δομικά μοντέλα για τα άμορφα υλικά. Θεωρία διαφυγής. Κατεργασίες υλικών: Θερμική κατεργασία, Ανόπτηση. Κατεργασίες σε υψηλές πιέσεις. Φθορά – Αστοχία: Φθορά υλικών, Διάβρωση, Γήρανση. Χαμηλοδιάστατα υλικά: Στρωματικοί κρύσταλλοι, Κβαντικά πηγάδια, σύρματα και
τελείες. Ετεροδομές. Φουλερίνες, Νανοσωλήνες. Οικογένειες τεχνολογικών υλικών: Μέταλλα, Κεραμικά, Γυαλιά, Πολυμερή, Σύνθετα. Παρασκευή, Ιδιότητες, Εφαρμογές


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Επιστήμη των Υλικών της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.