Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Διακριτά Μαθηματικά | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Ο μαθηματικός είναι ένας τυφλός σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που ψάχνει για μια μαύρη γάτα που δεν είναι εκεί.

(Κάρολος Δαρβίνος)
Εικόνα

Διακριτά Μαθηματικά

Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στα Διακριτά Μαθηματικά της ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ.


Παλιά διαγωνίσματα στα Διακριτά Μαθηματικά


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Διακριτά Μαθηματικά | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Συνδυαστική: Μεταθέσεις, Συνδυασμοί, Διατάξεις. Εφαρμογές των διωνυμικών συντελεστών. Μεταθέσεις και συνδυασμοί με επανάληψη. Πολυωνυμικοί συντελεστές. Η αρχή του περιστερεώνα. Το θεώρημα και οι αριθμοί Ramsey. Η αρχή του εγκλεισμού και αποκλεισμού. Με
ταθέσεις με απαγορευμένες θέσεις και εφαρμογές.
Αναδρομικές σχέσεις (α.σ.), γεννήτριες συναρτήσεις (γ.σ.):
Η ακολουθία Fibonacci. Γραμμικές ομογενείς α.σ. με
σταθερούς συντελεστές. Αριθμοί Caralan και αριθμοί Stirling 1ου και 2ου είδους.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Διακριτά Μαθηματικά της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.