Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Γραμμικά Μοντέλα - Σχεδιασμοί | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Ο μαθηματικός είναι ένας τυφλός σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που ψάχνει για μια μαύρη γάτα που δεν είναι εκεί.

(Κάρολος Δαρβίνος)
Εικόνα

Γραμμικά Μοντέλα & Σχεδιασμοί

Παλιά Διαγωνίσματα στα Γραμμικά Μοντέλα & Σχεδιασμοί


Σύντομη περιγραφή του μαθήαμτος

Γραμμικά Μοντέλα - Σχεδιασμοί | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Επισκόπηση μοντέλων παλινδρόμησης και ανάλυσης διασποράς. Πολλαπλές συγκρίσεις. Μοντέλα σταθερών και τυχαίων επιδράσεων. Έλεγχοι ομοιογένειας διασπορών. Απαραμετρική ανάλυση διασποράς με έναν παράγοντα. Ανάλυση διασποράς με δυο παράγοντες, χωρίς αλληλεπίδραση, με αλληλεπίδραση. Μοντέλο σταθερών, τυχαίων και μικτών επιδράσεων. Ορθογώνιες αντιθέσεις. Ανάλυση διασποράς με τρείς και περισσότερους παράγοντες. Μοντέλα τυχαίων και μικτών επιδράσεων. Σχεδιασμοί λατινικών και ελληνολατινικών τετραγώνων. Ισορροπημένοι μη πλήρεις (BIB) σχεδιασμοί κατά ομάδες και στατιστική ανάλυση αυτών. Interblock ανάλυση σε ΒΙΒ σχεδιασμούς. ΡΒΙΒ σχεδιασμοί και στατιστική ανάλυση. Σχεδιασμοί τετραγώνων Youden. 2κ παραγοντικοί σχεδιασμοί. Προβολή σχεδιασμού. Πρόσθεση κεντρικών σημείων στον 2κ σχεδιασμό. Αλγόριθμος του Yates. Ανάμειξη στον 2κ σχεδιασμό. Μερική ανάμειξη. Κλασματικοί παραγοντικοί σχεδιασμοί σε δύο στάθμες. 3κ παραγοντικοί σχεδιασμοί. Ανάμειξη στον 3κ σχεδιασμό. Κλασματική επανάληψη του 3κ σχεδιασμού. Παραγοντικοί σχεδιασμοί με μικτές στάθμες. Μεθοδολογία αποκριτικών επιφανειών. Η μέθοδος της πιο απότομης ανόδου. Ανάλυση του μοντέλου δεύτερης τάξης. Εγκλωβισμένοι (nested) και split‐plot σχεδιασμοί. Εργαστήρια με χρήση στατιστικών πακέτων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Γραμμικά Μοντέλα - Σχεδιασμοί της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.