Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Ανάλυση Παλινδρόμησης | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Ο μαθηματικός είναι ένας τυφλός σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που ψάχνει για μια μαύρη γάτα που δεν είναι εκεί.

(Κάρολος Δαρβίνος)
Εικόνα

Ανάλυση Παλινδρόμησης

Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στην Ανάλυση Παλινδρόμησης της ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ


Παλιά διαγωνίσματα στην Ανάλυση Παλινδρόμησης


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ανάλυση Παλινδρόμησης | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Εισαγωγή στο γραμμικό μοντέλο. Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. Εκτίμηση παραμέτρων του μοντέλου.
Ιδιότητες των εκτιμητριών. Έλεγχοι υποθέσεων t και F,
συντελεστής προσδιορισμού R2, διαστήματα εμπιστοσύνης των συντελεστών του μοντέλου. Εξέταση υπολοίπων, διαγνωστικοί έλεγχοι. Πρόβλεψη. Πολυσυγγραμικότητα, ετεροσκεδαστικότητα και άλλα προβλήματα. Μετασχηματισμοί. Σταθμισμένη μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Μέθοδοι επιλογής μεταβλητών. Επιρροή. Απόσταση του Cook. Ψευδομεταβλητές. Ανάλυση διασποράς και σχέση της με το γραμμικό μοντέλο. Παλινδρόμηση Poisson. Λογιστική παλινδρόμηση. Εργαστήρια με χρήση στατιστικών προγραμμάτων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ανάλυση Παλινδρόμησης της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.