Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στους Αλγόριθμους & Πολυπλοοκότητα | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Ο μαθηματικός είναι ένας τυφλός σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που ψάχνει για μια μαύρη γάτα που δεν είναι εκεί.

(Κάρολος Δαρβίνος)
Εικόνα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στους Αλγορίθμους και Πολυπλοκότητα της ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ


Παλιά διαγωνίσματα στους Αλγορίθμους και Πολυπλοκότητα


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Εισαγωγή. Δομές δεδομένων και αλγόριθμοι. Ασυμπτωτική ανάλυση. Γραφήματα. Βασικές έννοιες. Αναζήτηση κατά «βάθος» και κατά «πλάτος». Τοπολογική διάταξη. Η μέθοδος "Διαίρει και Βασίλευε". Δυαδική αναζήτηση. Πολλαπλασιασμός πινάκων. Η μέθοδος της Απληστίας. Το πρόβλημα επιλογής δραστηριοτήτων. Κώδικες Huffman. Ελάχιστα μονοπάτια από κοινή αφετηρία (αλγόριθμος
Dijkstra). Ελάχιστα διασυνδετικά δένδρα (Αλγόριθμος Prim).
Δυναμικός Προγραμματισμός. Πολλαπλασιασμός αλυσίδας. Μεγίστη κοινή υποακολουθία. Ελάχιστα μονοπάτια για κάθε ζεύγος κόμβων. Κάτω φράγματα. Φράγματα εισόδου-εξόδου. Φράγματα «αντιπάλου» (adversary). Ταξινόμηση, Κώδικες Huffman. Προβλήματα γραφημάτων. Έλεγχος κυκλικότητας γραφήματος. Ισχυρά συνδεδεμένα συστατικά. Ελάχιστα διαδυνδετικά δένδρα: ο αλγόριθμος του Kruskal. Ελάχιστα μονοπάτια από κοινή αφετηρία: ο αλγόριθμος των Bellman-Ford. Μέγιστη ροή: ο αλγόριθμος των Ford-Fulkerson και ο αλγόριθμος των Edmonds-Karp. NP
και υπολογιστική δυσεπιλυσιμότητα. Αναγωγές πολυωνυμικού χρόνου. Η κλάση NP. NP-πλήρη προβλήματα.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στους Αλγόριθμους και Πολυπλοκότητα της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.