Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Εργαστήρια Σύγχρονης Φυσικής | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Ο μαθηματικός είναι ένας τυφλός σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που ψάχνει για μια μαύρη γάτα που δεν είναι εκεί.

(Κάρολος Δαρβίνος)
Εικόνα

Εργαστήρια Σύγχρονης Φυσικής

Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στα Εργαστήρια Σύγχρονης Φυσικής της ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ


Παλιά διαγωνίσματα στα Εργαστήρια Σύγχρονης Φυσικής


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Εργαστήρια Σύγχρονης Φυσικής | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

8 εργαστηριακές ασκήσεις (3-ωρης διάρκειας) από τις ακόλουθες: Ακτινοβολία μέλανος σώματος. Περίθλαση ηλεκτρονίων. Οπτική φασματοσκοπία. Συμβολή και περίθλαση φωτός. Μικροκύματα. Θερμιονική εκπομπή ηλεκτρονίων. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Μέτρηση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας υλικών. Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στα υγρά. Μελέτη των ακουστικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Εργαστήρια Σύγχρονης Φυσικής της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.