Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Χημεία | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Χημεία

Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στη Χημεία των Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ.


Παλιά διαγωνίσματα στη Χημεία


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Χημεία | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Εισαγωγή στη δομή της ύλης, Στοιχεία ατομικής θεωρίας, Περιοδικός Πίνακας. Χημικοί δεσμοί (Κλασσικές αντιλήψεις, Κβαντική θεωρία δεσμού – Θεωρία μοριακών τροχιακών). Καταστάσεις της ύλης (Αέρια και κινητική θεωρία, Υγρά, Στερεά – Κρυσταλλική δομή, Διαγράμματα φάσεων). Διαλύματα (Εκφράσεις συγκεντρώσεων, Ηλεκτρολυτικά και μη υδατικά διαλύματα και Ιδιότητες, Στερεά διαλύματα). Στοιχεία Θερμοχημείας (Ενεργειακά μεγέθη, Νόμος του Hess, Καύσιμα). Στοιχεία Χημικής Κινητικής (Ταχύτητα αντίδρασης, Νόμος ταχύτητας και μηχανισμοί αντιδράσε-
ων, Κατάλυση). Χημική ισορροπία (Οξέα και Βάσεις – Διαλυτότητα – Σύμπλοκα). Ηλεκτροχημεία (Οξείδωση και αναγωγή, ηλεκτρολυτικά και γαλβανικά στοιχεία). Χημεία μετάλλων και αμετάλλων στοιχείων (Ειδικό μέρος). Εισαγωγή στις ενώσεις του άνθρακα – Οργανική Χημεία (Ομόλογες σειρές – Ονοματολογία). Υδρογονάνθρακες και παράγωγα (Απλοί και αρωματικοί υδρογονάνθρακες, οξυγονούχες ενώσεις, αζωτούχες ενώσεις, πετροχημικά, οργανικά πολυμερή, λιπαντικά). Βιολογικά μόρια (πρωτεϊνες, υδατάνθρακες, νουκλεϊκά οξέα).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Χημεία των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου