Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Φαινόμενα Μεταφοράς | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Φαινόμενα Μεταφοράς

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φαινόμενα Μεταφοράς | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Εισαγωγή στα φαινόμενα μεταφοράς θερμότητας και μάζας. Νόμος Διάχυσης του Fick. Νόμοι συστατικών στην ταυτόχρονη διάχυση και συναγωγή. Μεταφορά μάζας κατά τη στρωτήκαι τυρβώδη ροή. Οριακό στρώμα θερμότητας και μάζας. Ομοιότητα. Ειδικά κεφάλαια μεταφοράς: Συμπύκνωση και βρασμός, Χαρακτηριστικά και εφαρμογές διφασικών μειγμάτων, Περιοχές στη ροή δύο φάσεων, Χαρακτηριστικά μεγέθη, Βασικές εξισώσεις, Εξάτμιση και ατμοποίηση.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Φαινόμενα Μεταφοράς των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου