Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Υπολογιστικές Μεθόδους Φαινομένων Μεταφοράς Θερμότητας | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Υπολ. Μέθοδοι Φαινομένων Μεταφ. Θερμότητας

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Υπολογιστικές Μέθοδοι Φιανομένων Μεταφοράς Θερμότητας | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Μεταφορά με μοριακή κίνηση, στρωτή ή τυρβώδη ροή. Εξισώσεις υπερβολικού, παραβολικού και ελλειπτικού τύπου. Μέθοδοι μεταβολών για μόνιμα και μεταβατικά φαινόμενα μεταφοράς (ασθενής διατύπωση, συναρτησιακά, μέθοδος Ritz, μέθοδοι σταθμικών υπολοίπων). Μέθοδος πεπερασμένων διαφορών (διακριτοποίηση, μόνιμη και μεταβατική διάχυση, μόνιμη και μεταβατική μεταφορά με διάχυση και συναγωγή). Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων (φυσική ή άμεση διατύπωση, διατύπωση δια των μεθόδων μεταβολών, μόνιμα και μεταβατικά φαινόμενα μεταφοράς). Μέθοδος οριακών στοιχείων. Σφάλματα, σύγκλιση και ευστάθεια αριθμητικών μεθόδων. Παρουσίαση προγραμμάτων για κάθε μέθοδο. Εφαρμογές.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Υπολογιστικές Μεθόδους Φαινομένων Μεταφοράς Θερμότητας των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου