Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Στροβιλομηχανές | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Στροβιλομηχανές

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Στροβιλομηχανές | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Θεωρία του οριακού στρώματος και των συνεκτικών ροών. Ασυμπίεστα και συμπιεστά οριακά στρώματα στις πτερυγώσεις συμπιεστών και στροβίλων. Διαφορικές και ολοκληρωτικές μέθοδοι
μοντελοποίησης συνεκτικών ροών στις στροβιλομηχανές. Σύνδεση μοντέλων συνεκτικής ροής και επιλυτών εξωτερικής ροής σε πτερυγώσεις στροβιλομηχανών. Μοντελοποίηση της τύρβης
και της μετάβασης από τη στρωτή στην τυρβώδη ροή. Δευτερεύουσες ροές και υπολογισμός τους. Η ροή στο ακτινικό διάκενο των στροβιλομηχανών και απλά μοντέλα υπολογισμού της.
Ειδικά προβλήματα συνεκτικών ροών στις στροβιλομηχανές.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Στροβιλομηχανές των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου