Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Τεχνολογική Οικονομική II | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Τεχνολογική Οικονομική II

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνολογική Οικονομική II | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Ανάλυση οφέλους – κόστους. Μελέτες περιπτώσεων ανάλυσης οφέλους – κόστους. Εισαγωγή στην οικονομία του περιβάλλοντος. Ειδικά θέματα επιχειρηματικού σχεδιασμού. (Δίδεται έμφαση στην ανάλυση ειδικών οικονομικών εργαλείων και μεθόδων χρηματοδότησης όπως Κεφάλαια Υψηλού Επιχειρηματικού Κινδύνου. Μέθοδος Κατασκευής – Λειτουργίας – Μεταβίβασης (ΒΟΤ). Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ κλπ). Καινοτομία ,Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός. Άσκηση ομάδων σπουδαστών στον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό. Οι σπουδαστές συγκεντρώνουν τα πραγματικά στοιχεία και αναπτύσσουν σε ομάδες το πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο μιας νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης (κατά προτίμηση από τον χώρο Περιβάλλοντος-Ενέργειας) και το παρουσιάζουν στην τάξη.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Τεχνολογική Οικονομική II των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου