Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Τεχνικά Υλικά Ι | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Τεχνικά Υλικά Ι

Σύντομη περιγραφλη του μαθήματος

Τεχνικά Υλικά | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Ταξινόμηση των υλικών. Κρυσταλλική δομή μεταλλικών υλικών. Ατέλειες της κρυσταλλικής δομής. Κύριες φυσικές ιδιότητες μεταλλικών υλικών. Μηχανικές ιδιότητες και μηχανικές δοκιμές
μεταλλικών υλικών. Ομοιομορφία επιφάνειας. Τριβή-Φθορά. Διάβρωση, Οξείδωση και Προστασία μεταλλικών υλικών. Δια¬γράμματα φάσεων σε ισορροπία (Διμερή και τριμερή διαγράματα φάσεων). Μελέτη του διμερούς κράματος Fe-C. Μετασχηματισμοί δομής στερεάς κατάστασης. Μέθοδοι σκλήρυνσης μεταλλικών υλικών. Επιφανειακές κατεργασίες σκλήρυνσης μεταλλικών υλικών (Μηχανικές, Θερμικές και Θερμοχημικές κατεργασίες). Βιομηχανικά κράματα (Χάλυβες, Χυτοσίδηροι, Κράματα χαλκού, Κράματα αλουμινίου, Κράματα μαγνησίου, Κράματα Τιτανίου, Υπερκράματα)


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Τεχνικά Υλικά Ι των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου