Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Συστήματα Κατεργασιών ΙΙ | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Συστήματα Κατεργασιών ΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Συστήματα Κατεργασιών ΙΙ | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Αντιμετώπιση προβλημάτων σύγχρονων συστημάτων κατεργασιών με χρήση υπολογιστικής νοημοσύνης και άλλες συναφείς τεχνικές. Γίνεται εισαγωγή σε προηγμένα εργαλεία πληροφορικής :
έμπειρα συστήματα, τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, εξελικτικούς αλγορίθμους, ασαφή λογική. Έμφαση δίνεται στην πρακτική εξάσκηση μέσω ανατιθέμενων εργασιών με χρήση λογισμικού και λιγότερο στη θεωρητική θεμελίωση των σχετικών μεθόδων και εργαλείων. Τυπικά ζητήματα, που καλύπτονται σε διαφορετικό βαθμό με τις παραπάνω τεχνικές: Εκπόνηση φασεολογίων. Ορισμός και αναγνώριση μορφολογικών χαρακτηριστικών για συγκεκριμένες οικογένειες κατεργασιών (αποβολή υλικού, διαμόρφωση ελάσματος). Επιλογή παραμέτρων κατεργασιών. Στρατηγικές τροχιάς, επιλογή εργαλείων και μεταβολής της πρόωσης στο φρεζάρισμα υψηλής ταχύτητας. Κριτήρια χρόνου και ποιότητας κατεργασμένου τεμαχίου. Έλεγχος κατεργασιών με βάση ποσοτικά και ποιοτικά μοντέλα τους. Μετάβαση από την επιλογή παραμέτρων στον έλεγχο της κατεργασίας. Έλεγχος κυττάρων κατεργασιών. Κριτήρια ανάθεσης εργασιών: χρόνος ολοκλήρωσης κατεργασιών, βαθμός χρησιμοποίησης πόρων κλπ. Σύνδεση με προσομοίωση διακριτών γεγονότων. Σχεδιασμός συστημάτων κατεργασιών. Απλοποιημένα φασεολόγια. Εικονικά συστήματα κατεργασιών και βέλτιστη σύνθεση τους κατά περίπτωση. Διάγνωση προβλημάτων και δυσλειτουργιών συστημάτων κατεργασιών. Παρακολούθηση μεμονωμένων κατεργασιών βάσει αισθητηρίων. Παρακολούθηση διακριτών μεταβολών κατάστασης συστημάτων κατεργασιών


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Συστήματα Κατεργασιών ΙΙ των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου