Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Συγκρότηση και Λειτουργία Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Συγκρότηση και Λειτουργία Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Συγκρότηση και Λειτουργία Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Τύποι Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος (ΠΑΙ). Συνιστώσες και συγκρότηση των ΠΑΙ. Υπολογισμοί κρισιμότητας και διαστασιολόγηση πυρηνικών αντιδραστήρων. Απαγωγή θερμότητας από τον πυρήνα των ΠΑΙ. Επιλογή θέσης πυρηνοηλεκτρικών σταθμών. Πυρηνικά ατυχήματα. Πυρηνικοί Αντιδραστήρες Ισχύος 4ης Γενιάς. Βασικές αρχές και λειτουργία αντιδραστήρων σύντηξης.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Συγκρότηση και Λειτουργία Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου