Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στον Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Οι στόχοι του Προγραμματισμού και Ελέγχου Παραγωγής (ΠΕΠ). Ταξινόμηση συστημάτων παραγωγής. Διαχείριση ζήτησης και Παραγγελιοληψία. Συνοπτικός Προγραμματισμός και Πλάνο Πω-
λήσεων-Παραγωγής (SOP). Κύριο Πρόγραμμα Παραγωγής (Master Production Schedule) και σύνδεση με τον Προϋπολογισμό (Budgeting). ΠΕΠ σε συστήματα ERP. Τράπεζα πληροφοριών Πινάκων Υλικών και Φασεολογίων. Τεχνικές αλλαγές (engineering changes). Εμβάθυνση στη μέθοδο MRP. Ειδικά κεφάλαια ελέγχου αποθεμάτων και προμηθειών. Ελεγχος αποθεμάτων διακριτής ζήτησης.Ιεραρχικά συστήματα αποθηκών. Ελεγχος αποθεμάτων πολύ αργής κίνησης (ανταλλακτικά). Διοίκηση προμηθειών. Φόρτιση κέντρων εργασίας και Χρονικός Προγραμματισμός στο Εργοστάσιο. Ελεγχος Παραγωγής και οργάνωση Γραφείου Παραγωγής. Συλλογή στοιχείων εργοστασίου(data collection). Ένταξη ΠΕΠ σε συστήματα CIM (Computer Integrated Manufacturing). Τεχνική διεύθυνση εργοστασίου. Προληπτική συντήρηση. Ολική παραγωγική συντήρηση. Η έννοια της
Βιώσιμης Παραγωγής (Sustainable Production). Σχέση της βιομηχανίας με το περιβάλλον. Επιλογή υλικών και πράσινες προμήθειες. Εφοδιαστική και αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα. Ανακύκλωση. Εξοικονόμηση ενέργειας στο εργοστάσιο. Παραγωγή και εταιρική κοινωνική ευθύνη.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου