Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Νέες και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας| Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Νέες και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Νέες και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

  1. Εισαγωγή: Το ενεργειακό πρόβλημα και οι ΑΠΕ: - Ιστορική εξέλιξη των ενεργειακών τεχνολογιών - Η παρούσα κατάσταση: ενεργειακές πηγές και ενεργειακή κατανάλωση (παγκοσμίως, Ευ-
    ρώπη, Ελλάδα) - Προς ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον - Η ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ευρώπη και τον κόσμο - Οι ΑΠΕ στην Ελλάδα - Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές των ΑΠΕ (παγκοσμίως, Ευρώπη, Ελλάδα). 2. Το δυναμικό των ΑΠΕ – Μέθοδοι ανάλυσης και πρόλεξης: Αιολικό δυναμικό - Ηλιακή ακτινοβολία – Βιομάζα - Υδροηλεκτρικό δυναμικό - Γεωθερμικές πηγές- Θαλάσσια κύματα/ Θαλάσσια ρεύματα.3. Τεχνολογίες – Εφαρμογές - Συστήματα ΑΠΕ: Ανεμογεννήτριες - Παθητικά ηλιακά συστήματα –Βιοκλιματική αρχιτεκτονική - Ενεργητικά ηλιακά θερμικά συστήματα - Φωτοβολταϊκά συστήματα – Βιοενέργεια - Μικρά υδροηλεκτρικά - Θαλάσσια ενεργειακά συστήματα – Γεωθερμία - Υδρογόνο – Κυψέλες καυσίμου. 4. Τεχνοοικονομική ανάλυση συστημάτων ΑΠΕ: Ενεργειακά κόστη (συμβατικά, περιβαλλοντικά, εξωτερικά) - Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η οικονομική εκτίμηση τους - Κόστος αντικατάστασης συμβατικών καυσίμων - Ανάλυση επενδύσεων και η εφαρμογή τους σε ενεργειακά συστήματα -Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων που περιλαμβάνει ΑΠΕ.

    Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Νέες και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου