Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στο Μηχανολογικό Σχέδιο Ι | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Μηχανολογικό Σχέδιο Ι

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανολογικό σχέδιο Ι | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Εισαγωγή στο Μηχανολογικό Σχεδιασμό. Γενικοί Κανονισμοί – Πρότυπα (Μεγέθη Χαρτιού, Κλίμακες σχεδιάσης, Είδη γραμμών). Όψεις και τομές. Καταχώρηση διαστάσεων & ανοχές διαστάσεων.
Στοιχεία Παραστατικής Γεωμετρίας (Αλληλοτομίες και αναπτύγματα). Σπειρώματα. Σχεδίαση με τη βοήθεια Η/Υ (CAD) και εφαρμογές της. Τεχνικές τρισδιάστατης CAD μοντελοποίησης
εξαρτημάτων και εξαγωγής συναφών δισδιάστατων κατασκευαστικών σχεδίων. Εξάσκηση σε λογισμικό 3D-CAD.
Το μάθημα υποστηρίζεται με υποχρεωτική εκπόνηση τριών σκαριφημάτων/σχεδίων τεμαχίων εκ του φυσικού, καθώς και εργαστηριακών ασκήσεων μηχανουργείου. Η τελική γραπτή εξέταση διεξάγεται σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορά στην εκπόνηση σκαριφήματος και το δεύτερο στη σχεδίαση με τη χρήση σύγχρονου λογισμικού 3D-CAD.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στο Μηχανολογικό Σχέδιο Ι των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου