Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στους Μηχανισμούς και Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Μηχανισμοί και Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανισμοί και Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Μηχανισμοί και η ένταξή τους στις μηχανές. Δομή και μοντελοποίηση μηχανισμών. Κινηματική ανάλυση κλασσικών μηχανισμών με σύγχρονες μεθόδους. Δυναμική απόκριση απλών μηχανικών συστημάτων με συγκεντρωτικές ιδιότητες. Στοιχεία μηχανισμών, έκκεντρα. Γενίκευση της έννοιας τη μείωση των εκπομπών CO2 στην παραγωγή ηλεκτρισμού. Τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 σε θερμικούς σταθμούς. Ηλεκτροστατικά φίλτρα, Αρχή λειτουργίας, Στοιχεία θεωρίας, Απόδοση, Διαστασιολόγηση, Οικονομικά στοιχεία. Τεχνικές μετρήσεις για εκπομπές αερίων ρύπων (O2, CO2, O, SO2, N2Ο), CxHy, NOx) και σωματιδίων. Λειτουργία και αντιρρυπαντική Τεχνολογία Θερμικών Σταθμών για ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων ή δευτερογενών καυσίμων από απορρίμματα. Ανάλυση κύκλου ζωής. Εργαστηριακές ασκήσεις με αντικείμενο τη διεξαγωγή μετρήσεων συγκέντρωσης αερίων ρύπων.Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων του μηχανισμού σε ευέλικτους (με πνευματικά και ηλεκτρικά στοιχεία) μηχανισμούς. Τρισδιάστατοι μηχανισμοί. Εφαρμογές μηχανισμών. Σχεδιασμός μηχανών με τις αρχές της κατασκευαστικής σύνθεσης. Θεωρία τετραέδρων συνιστώσες. Σχεδιασμός-κατασκευαστικά στοιχεία μηχανισμών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στους Μηχανισμούς και Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου