Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Μηχανική των Ρευστών ΙΙ | Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Μηχανική Ρευστών ΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανική Ρευστών ΙΙ | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Στρωτά και τυρβώδη οριακά στρώματα. Ευστάθεια και μετάβαση σε τύρβη. Εφαρμογές τυρβωδών ροών σε ελεύθερες δέσμες και στον ομόρου σωμάτων. Έλεγχος οριακού στρώματος – Φαινόμενο αποκόλλησης της ροής. Ροές μικρών αριθμών Reynolds με εφαρμογή στην υδροδυναμική λίπανση. Ανωστικές ροές – Ροές με φυσική κυκλοφορία. Ροή σε αγωγούς με ελεύθερη επιφάνεια.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μηχανική των Ρευστών ΙΙ των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.