Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Μηχανική Α | Μηχανολόγοι ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Μηχανική Α

Στον Άβακα θα βρεις σημειώσεις και εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στη Μηχανική Α των Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ.


Παλιά διαγωνίσματα στη Μηχανική Α


Σημειώσεις μαθήματος


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανική Α | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Στοιχεία διανυσματικού λογισμού, δυνάμεις, ροπές, κατανεμημένα φορτία, κέντρα βάρους. Η έννοια του φορέα και η στήριξή του, βαθμοί ελευθερίας. Εξισώσεις ισορροπίας, εσωτερικές δυνάμεις, διάγραμμα ελευθέρου σώματος, ισοστατικότητα. Δικτυωτοί φορείς, Χωροδικτυώματα. Τριβή, νόμοι, συνθήκες ολίσθησης-ανατροπής, εφαρμογές. Ολόσωμοι φορείς, διαγράμματα N, Q,M. Γενικευμένες συναρτήσεις. Εύκαμπτοι φορείς Αρχή δυνατών έργων. Η έννοια της τάσης, ορθής και διατμητικής. Επιτρεπόμενες τάσεις, συντελεστής ασφάλειας. Η έννοια του τανυστή των τάσεων, εξισώσεις ισορροπίας, μετασχηματισμοί τάσεων. Αναλλοίωτα μεγέθη του τανυστή τάσεων, διαγωνοποίηση, κύριο σύστημα τάσεων. Υδροστατικός και αποκλίνων τανυστής των τάσεων. Επίπεδη εντατική κατάσταση, κύκλος Mohr. Η έννοια της παραμόρφωσης, ορθής και διατμητικής. Ο τανυστικός χαρακτήρας της παραμόρφωσης, εξισώσεις συμβιβαστού των τροπών. Επίπεδη παραμορφωσιακή κατάσταση, κύκλος Mohr. Καταστατικές εξισώσεις, γενικευμένος νόμος του Hooke. Εφαρμογές : αξονικές φορτίσεις, υπερστατικά προβλήματα, θερμοκρασιακές φορτίσεις. Διαρμονικές συναρτήσεις Airy. Ροπές αδρανείας. Απλή θεωρία στρέψης, στρέψη κυλινδρικής ατράκτου (ισοστατικά και υπερστατικά προβλήματα). Ελαστοπλαστική στρέψη. Θεωρία κάμψης, καθαρή κάμψη δοκού με έναν άξονα συμμετρίας. Ελαστοπλαστική κάμψη.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μηχανική Α των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου