Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Γενικές αρχές λειτουργίας και σημερινή διαμόρφωση των κινητήρων Otto, Diesel και εγκαταστάσεων αεριοστροβίλων. Γενικές προκαταρκτικές γνώσεις από την θερμοδυναμική. Καύση μειγμάτων τελείων αερίων με θερμοχωρητικότητες μεταβλητές μετά της θερμοκρασίας. Θεωρητικοί κύκλοι εμβολοφόρων κινητήρων και βιομηχανικών αεριοστροβίλων. Πραγματικός κύκλος λειτουργίας εμβολοφόρων κινητήρων και βιομηχανικών αεριοστροβίλων. Ενεργειακός ισολογισμός.
Ειδικές συνθήκες της καύσεως στους κινητήρες Otto, Diesel και στις εγκαταστάσεις αεριοστροβίλων. Προβλήματα της καύσεως των διαφόρων καυσίμων. Σχηματισμός του μείγματος. Διαμόρφωση των σχετικών θαλάμων καύσεως, Ρύθμιση φορτίου. Εκπομπή ρύπων. Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει και εργαστηριακή άσκηση.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.