Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Μεταφορά Θερμότητας ΙΙ | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Μεταφορά Θερμότητας ΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μεταφορά Θερμότητας ΙΙ | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Γενικές αρχές μεταφοράς θερμότητας. Μη μόνιμη αγωγιμότητα, Αναλυτικές μέθοδοι για μη μόνιμες διεργασίες, Περιοδική αγωγιμότητα. Φύση της θερμικής ακτινοβολίας, Βασικές αρχές θερμικής ακτινοβολίας, Ακτινοβολία μέλανος σώματος, Νόμος μετατοπίσεων Wien, Νόμος Stefan-Boltzmann Ακτινοβολία πραγματικών σωμάτων, Νόμος του Kirchoff, Συναλλαγή θερμικής ακτινοβολίας μεταξύ δυο ή περισσοτέρων επιφανειών, Ηλεκτρικό ανάλογο, Γωνιακοί παράγοντες, Ακτινοβολία αερίων, Υπέρυθρη θερμογραφία.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μεταφορά Θερμότητας ΙΙ των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου