Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Μαθηματικά Α2 | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Μαθηματικά Α2

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μαθηματικά Α2 (Γραμμική Άλγεβρα, Αναλυτική Γεωμετρία) | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Γραμμική Άλγεβρα : Πίνακες, ορίζουσες, γραμμικά συστήματα. Διανυσματικοί χώροι, υπόχωροι, βάση και διάσταση διανυσματικών χώρων. Διανυσματικοί χώροι με εσωτερικό γινόμενο. Ορθοκανονικές βάσεις. Χαρακτηριστικά ποσά πινάκων (ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα). Διαγωνοποίηση πινάκων. Θεώρημα Cayley-Hamilton.
Αναλυτική Γεωμετρία : Διανυσματικός λογισμός (εσωτερικό, εξωτερικό, μεικτό γινόμενο διανυσμάτων και εφαρμογές). Ευθεία στο χώρο και επίπεδο. Επιφάνειες και καμπύλες του χώρου, γενικά. Επιφάνειες 2ου βαθμού.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Μαθηματικά Α2 των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου