Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Καύση - Ρύπανση Εμβολοφόρων ΜΕΚ | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Καύση - Ρύπανση Εμβολοφόρων ΜΕΚ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Καύση - Ρύπανση Εμβολοφόρων ΜΕΚ | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Γενική αναφορά στους κινητήρες, Diesel, Otto. Καύση στους κινητήρες Otto. Σχεδίαση θαλάμων καύσης κινητήρων Otto με έμφαση στη μείωση ρύπων και κατανάλωσης. Συστήματα προσαγωγής καυσίμου και ανάφλεξης. Θερμοδυναμική ανάλυση της καύσης κινητήρων Otto. Περιγραφή της καύσης στους κινητήρες Diesel. Θάλαμοι καύσης κινητήρων Diesel. Έγχυση καυσίμου στους
κινητήρες Diesel. Σχηματισμός και εκπομπή ρύπων από εμβολοφόρες ΜΕΚ. Μέθοδοι περιορισμού εκπομπής και σχηματισμού ρύπων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Καύση - Ρύπανση Εμβολοφόρων ΜΕΚ των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου