Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Κατεργασίες Α | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Κατεργασίες Α

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Κατεργασίες Α | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Γενική επισκόπηση κατεργασιών. Βασικές έννοιες πλαστικότητας και εφαρμογές στις κατεργασίες. Μηχανική των κατεργασιών / Κατεργασιμότητα. Κατεργασίες διαμόρφωσης του συμπαγούς
Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτωνυλικού (έλαση, σφυρηλάτηση, διέλαση, συρμοτοποίηση, ελκυσμός ράβδου). Κατεργασίες δια-
μόρφωσης του επιπέδου ελάσματος (κάμψη, βαθεία κοίλανση, διαμόρφωση με έκταση, διαξονικός εφελκυσμός). Διαγράμματα Οριακής Διαμόρφωσης. Τριβή / Λίπανση. Παραμένουσες τάσεις.
Ελαττώματα κατεργασίμων τεμαχίων.Πειραματικές Ασκήσεις Εργαστηρίου: 1. Έλαση μεταλλικών πλακών, 2, Σφυρηλάτηση κλειστής μήτρας, 3. Διέλαση μεταλλικών μπιγιετών, 4. Βαθεία κοίλανση επιπέδου ελάσματος, 5. Διαξονικός φελκυσμός επιπέδου ελάσματος.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Κατεργασίες Α των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου