Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Θεωρία Καύσης, Συστήματα Καύσης | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Θεωρία Καύσης, Συστήματα Καύσης

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Θεωρία Καύσης, Συστήματα Καύσης | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Εισαγωγικές έννοιες, χαρακτηριστικά, ταξινόμηση και φυσικοί μηχανισμοί καύσης. Θερμοχημεία καύσης. Στρωτές και τυρβώδεις φλόγες διάχυσης και προανάμιξης. Μαθηματική θεμελίωση καύσης αερίων καυσίμων. Εξάτμιση-ατμοποίηση-καύση υγρών καυσίμων. Καυστήρες και συμβατικά συστήματα καύσης αερίων και υγρών καυσίμων. Σύγχρονες τεχνολογίες καύσης και θερμοχημικης μετατροπής (π.χ. αεριοποίηση, κυψέλες καύσιμου). Μετρητικά συστήματα. Εκπομπές στο περιβάλλον.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Θεωρία Καύσης, Συστήματα Καύσης των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου