Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Θερμική Παραγωγή Ενέργειας σε ΑΗΣ Ι & Εργαστήριο | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Θερμική Παραγωγής Ενέργειας σε ΑΗΣ Ι & Εργαστήριο

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Θερμική Παραγωγή Ενέργειας σε ΑΗΣ Ι & Εργαστήριο | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Κάλυψη παγκοσμίων αναγκών σε ενέργεια. Γενική περιγραφή θερμικών σταθμών. Καταστατικά μεγέθη νερού-ατμού. Προκαταρκτικές γνώσεις, Ιστορική εξέλιξη κατασκευής Ατμοπαραγωγών, Κριτήρια διαστασιολόγησης συγχρόνων ατμοπαραγωγών, Ταξινόμηση σύγχρονων Ατμοπαραγωγών, Κυκλοφορία εργαζόμενου μέσου (φυσική, τεχνητή κυκλοφορία, εξαναγκασμένη ροή),Ποιότητα τροφοδοτικού νερού, Αντλίες, Ανεμιστήρες. Θερμοδυναμικοί κύκλοι Ατμοηλεκτρικών
σταθμών (ΑΗΣ) – Βαθμός απόδοσης κύκλου Clausius Rankine, Ειδική κατανάλωση θερμότητας, Δυνατότητες αύξησης του βαθμού απόδοσης, Υπολογισμοί θερμικών κυκλωμάτων, Συμπύκνω-
ση, Νερό ψύξης, Εξέλιξη των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΗΣ Συνδυασμένου κύκλου), Οικονομικά στοιχεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού-
θερμότητας, κλπ. Ροή ενέργειας για τον Ατμοπαραγωγό, Απώλειες, Μικτός-καθαρός βαθμός απόδοσης ατμοπαραγωγού, Ιδιοκατανάλωση. Καύση στον ατμοπαραγωγό. Χαρακτηριστικές θερμοκρασίες. Στοιχειομετρική καύση. Λόγος αέρα. Ταυτόχρονη καύση περισσότερων καυσίμων. Ατελής καύση. Φυσικοχημική σύσταση και ιδιότητες καυσίμων. Ρυπάνσεις και διαβρώσεις θερμαινόμενων επιφανειών, Εκπομπές καυσαερίων, Περιβαλλοντικές επιπτώσεις.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Θερμική Παραγωγή Ενέργειας σε ΑΗΣ Ι & Εργαστήριο των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου