Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Μόνιμη ασυμπίεστη ροή σε σωλήνα (στρωτή και τυρβώδης). Υπολογισμός πτώσης πίεσης σε κλειστούς αγωγούς. Υπολογισμός της ροής και σχεδιασμός δικτύων σωληνώσεων. Αριθμητικές
μέθοδοι επίλυσης δικτύων σωληνώσεων (Hardy-Cross, Newton Raphson). Μόνιμη συμπιεστή (αδιαβατική-ισόθερμη) ροή σε σωλήνα. Καμπύλες Fanno. Εφαρμογή σε αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου. Σχεδιασμός δικτύων φυσικού αερίου. Ροή σε αγωγούς με ελεύθερη επιφάνεια και εφαρμογές. Αερισμός οδικών σηράγγων. Φυσικός αερισμός κτιρίων


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου