Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Εφαρμογές Προηγμένων Υλικών | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Εφαρμογές Προηγμένων Υλικών

Σύντομη περιγραφή του μαθήαμτος

Εφαρμογές Προηγμένων Υλικών | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Εμβάθυνση στην τεχνολογία των υλικών αεροπορικών κατασκευών. (Μεταλλικά κράματα αλουμινίου, τιτανίου, νικελίου κλπ. Ειδικοί χάλυβες. Υπερκράματα. Υπερπλαστικά υλικά. Σύνθετα υλικά μεταλλικών ινών/μήτρας Κεραμικά. Πολυμερή. Σύνθετα μη μεταλλικά υλικά (Composites) Πολυστρωματικά. Επικαλυμμένα μεταλλικά και μη υλικά). Συμπεριφορά των υλικών. (Μηχανικές
καταπονήσεις, μεγάλης ταχύτητας, φαινόμενα θραύσης, κριτήρια αστοχίας, κόπωση. Θερμικές καταπονήσεις, ερπυσμός. Διάβρωση, φθορά). Κατεργασιμότητα των υλικών. (Μη συμβατικές μηχανικές, θερμικές, ηλεκτροχημικές κατεργασίες. Ειδικές μέθοδοι μορφοποίησης. Πιστότητα επιφάνειας). Έλεγχος, επιλογή και βιομηχανικές εφαρμογές των υλικών.
Εργαστηριακή εξάσκηση: Άσκηση 1: Μορφοποίηση κόνεων μεταλλικών και μη μεταλλικών υλι-
κών, Άσκηση 2: Πιστότητα επιφανείας σε μηχανική και θερμική καταπόνηση.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Εφαρμογές Προηγμένων Υλικών των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου