Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Εργαλειομηχανές | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Εργαλειομηχανές

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Εργαλειομηχανές | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Τύποι σύγχρονων εργαλειομηχανών και κινηματική τους. Τεχνολογική εξέλιξη και συνέπειες στη βιομηχανική παραγωγή. Δομή εργαλειομηχανών: σώμα, άτρακτοι, κινητήρες, οδηγοί, αισθητήρες θέσης, μετάδοση κίνησης. Στοιχεία και ιδιοσυσκευές συγκράτησης. Ψηφιακή καθοδήγηση εργαλειομηχανών: Δομή και λειτουργίες συστημάτων CNC. Μέθοδοι και τύποι παρεμβολής. Έλεγχος κίνησης και προσαρμοστικός έλεγχος για κατεργασίες. Επιλογή χαρακτηριστικών των συστημάτων CNC. Προγραμματισμός εργαλειομηχανών CNC: Παραμετρικός προγραμματισμός και προγραμματισμός με συστήματα CAM. Δυναμική εργαλειομηχανών κοπής: Μεταβολή δυνάμεων κατεργασίας. Συνάρτηση απόκρισης συχνότητας. Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. Αυτοσυντηρούμενες ταλαντώσεις (chattering). Περιοχές ευστάθειας. Πειραματικός προσδιορισμός δυναμικών χαρακτηριστικών εργαλειομηχανών. Έλεγχος ακρίβειας εργαλειομηχανών με laser: Ακρίβεια θέσης αξόνων CNC. Γωνιακά σφάλματα. Σύνθετα σφάλματα και ογκομετρικό σφάλμα. Ανάλυση
σφαλμάτων. Θερμικά σφάλματα. Χρήση σχετικού μετρολογικού εξοπλισμού.
Εργαστηριακές ασκήσεις: 1-Προγραμματισμός εργαλειομηχανών με CAM. 2-Δυναμική εργαλειομηχανών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Εργαλειομηχανές των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου