Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Εισαγωγή στη Μηχανολογία | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Εισαγωγή στη Μηχανολογία

Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στην Εισαγωγή στη Μηχανολογία των Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ.


Παλιά διαγωνίσματα στην Εισαγωγή στη Μηχανολογία


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Εισαγωγή στη Μηχανολογία | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Εκπαιδευτική υποδομή και δεξιότητες Μηχανικού – Μέθοδοι Μάθησης – Γνωριμία με το πρόγραμμα σπουδών και τα εργαστήρια της Σχολής. Τυπικά παραδείγματα από τη δραστηριότητα των εργαστηρίων της Σχολής. Βασικές Μηχανολογικές Συσκευές και εγκαταστάσεις από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η μηχανολογική προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων (ανάλυση – σύνθεση με εφαρμογή αρχών Μαθηματικής Φυσικής – Πειραματικών μεθόδων και αρχών Οικονομίας). Μαθήματα από επιτυχείς και άστοχες μηχανολογικές κατασκευές. Η Καινοτομική Σκέψη και ο Καινοτόμος Μηχανικός. Αρχές επιτυχούς γραπτής και προφορικής επικοινωνίας. Επαγγελματικές αρχές μηχανικού και κώδικας ηθικής.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Εισαγωγή στη Μηχανολογία των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου